Wielki Sukces Cobantu!

Firma Cobant przy współpracy z AEG CCE otrzymała Ceryfikat "Znak bezpieczeństwa ekologicznego" dla naszego paliwa stałego. Certyfikat ten pozwala wprowadzić Nasze paliwo do gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego.

Certyfikat CobantCoalWedług Cobant, prawdziwa przedsiębiorczość jest wtedy, kiedy towarzyszą jej stały rozwój, satysfakcja i dobra zabawa.

Najbardziej lubimy uczestniczyć w realizacji nowatorskich inicjatyw, nieszablonowych pomysłów i dużych, nowoczesnych projektów technologicznych. Na swój sposób realizujemy również własne dziecięce fantazje. Postawiliśmy przed sobą proste założenie, że niemożliwe nie istnieje, dlatego jesteśmy wszędzie tam, gdzie urzeczywistniają się pionierskie wizje.

Działamy na rynku od 2014 roku po to, aby przeprowadzać prace badawczo-rozwojowe przy użyciu nowoczesnych metod i technik badawczych, testować prototypy, analizować potrzeby rynku oraz tworzyć symulacje biznesowe.

W swojej ofercie zapewniamy kompleksowe wsparcie strategicznych etapów rozwoju przedsiębiorstw, polegające na nawiązaniu współpracy ze środowiskiem akademickim i instytucjami naukowymi. Zakres naszych działań obejmuje również opracowywanie skutecznej strategii działania i rozwoju, tworzenie innowacji, wdrożenie rewolucyjnych rozwiązań oraz komercjalizację wiedzy.

Odbiorcami naszych usług są przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach, które mają duże przełożenie na innowacyjność całej gospodarki. Posiadają one zakłady dysponujące doskonale wykwalifikowaną kadrą pracowniczą i parkami maszynowymi na wysokim poziomie technologicznym. Mając na uwadze nieustanny rozwój działalności, przedsiębiorstwa te otrzymują od nas najlepsze rozwiązania zarówno technologicznie, jak i produktowe, przybliżające ich do sukcesu w świecie innowacji. Utrzymujemy także relacje partnerskie z klientami, którzy posiadają zakłady produkcyjnie na międzynarodowym rynku, dające nam niebywałą okazję do rozpowszechniania naszych usług poza granicami kraju.

W 2016 roku rozpoczęliśmy zmiany branżowe na mocy nawiązanej współpracy z przedsiębiorstwem Global Pollution Services Poland. Od tej pory koncentrujemy się wokół tematyki utylizacji odpadów poflotacyjnych. Planujemy zdobyć w tej branży cenne doświadczenie i wszcząć pierwsze przedsięwzięcie w tym temacie, związanie z przeprowadzeniem inwentaryzacji osadników poflotacyjnych, zlokalizowanych w okolicy Jaworzna, Bytomia, Mysłowic i Gliwic.

Inwentaryzacje te stały się siłą napędową do przeprowadzenia projektu badawczego w zakresie utylizacji odpadów poflotacyjnych.